Category Archives: Workshop Vẽ Trải Nghiệm

Workshop Vẽ Trải Nghiệm Trên Vải

WORKSHOP VẼ TRẢI NGHIỆM Dành cho cá nhân / đơn vị… là những người yêu mến nghệ thuật và mong muốn trải nghiệm ở môn vẽ nói chung và vẽ ứng dụng trên vải nói riêng Workshop trải nghiệm cá nhân được tổ chức vào mỗi cuối tuần Workshop trải nghiệm tập thể: theo lịch […]